PHYLUM MOLLUSCA

PHYLUM MOLLUSCA:

Els mol·luscs són animals invertebrats, majoritàriament aquàtics, amb cos tou no articulat de simetria bilateral, i que principalment està format per quatre regions: cap, peu, sac visceral i mantell.

Es classifiquen amb dos sots tipus (phylum): amb closca CONCHIFERA i sense closca ACULIFERA.

Haliotis tuberculata - Linneo 1758

Localitat: Ametlla de Mar (Baix Ebre)
Habitat: platja


form. lamellosa - Lamarck 1822
Localitat: Ametlla de Mar (Baix Ebre)
Habitat: platja

form. lamellosa - Lamarck 1822
Localitat: Split (Croacia) - Adriatic
Habitat: platja