PHYLUM MOLLUSCA

PHYLUM MOLLUSCA:

Els mol·luscs són animals invertebrats, majoritàriament aquàtics, amb cos tou no articulat de simetria bilateral, i que principalment està format per quatre regions: cap, peu, sac visceral i mantell.

Es classifiquen amb dos sots tipus (phylum): amb closca CONCHIFERA i sense closca ACULIFERA.

Cerithium rupestre - Risso 1826

Localitat: Javea
Habitat: roques